Opis projektu‎ > ‎

Przebieg projektu


Projekt podzieliliśmy na dwa etapy oraz działania wspomagające.


Każdy/a uczestnik/czka który/a zostanie zakwalifikowany/a do udziału w AKADEMII DOBREGO STARTU weźmie udział w każdym z nich.

ETAP PIERWSZYSkłada się on z cyklu szkoleniowego oraz sesji coachingowych i superwizji: 


Cykl szkoleń:
1. Trening umiejętności interpersonalnych i integracji zespołowej (40h)
2. Komunikacja interpersonalna (30h)
3. Umiejętności wychowawcze nauczyciela (30h)
4. Budowa zespołu klasowego (30h)
5. Radzenie sobie ze złością w relacjach szkolnych (30h)
6. Praca indywidualna z uczeniem (30h)
7. Budowanie relacji z trudnymi oporującymi uczniami (30h)
8. Motywowanie do zmiany zachowania i nauki (30h)
9. Tworzenia i wprowadzanie skutecznych konsekwencji (30h)
10. Społeczeństwo obywatelskie w polskiej szkole (25h)

Zajęcia obywa się będą w ośrodku na terenie województwa śląskiego. Uczestnikom/czkom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały edukacyjne.

Superwizje

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma 14 godzin superwizji zajęć szkolnych w miejscu pracy.

Coaching

Każda osoba biorąca udział w projekcie weźmie udział w 3 indywidualnych sesjach coachingowych.


ETAP DRUGI


Na tym etapie nauczyciele/lki w praktyce wykorzystają swoje umiejętności i wiedzę przeprowadzając seminaria dla innych nauczycieli/lek. Ważnym elementem tego etapu są też kursy e-learningowe oraz 
portal edukacyjny.
  


Seminaria dla Rad Pedagogicznych

Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana przeprowadzi seminarium dla Rady Pedagogicznej w szkole, w której pracuje. Za przeprowadzenie seminarium otrzyma wynagrodzenie.

Kursy e-laerningowe oraz portal edukacyjny. 

Dodatkowo jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z kursów e-learningowych. Portal edukacyjny, który stworzymy będzie wspierał nauczycieli/ki aktywnych/e w dziedzinie innowacji w nauczaniu oraz dawał możliwość wymiany doświadczeń i materiałów.