Nasi trenerzy

Trenerzy/rki/Coaching/Superwizje


Andrzej Kołodziejczyk – (kierownik merytoryczny projektu ) - socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję” oraz programu dla nauczycieli przedszkoli „Przedszkolaki Krok Pierwszy” i „Przedszkolaki Krok Drugi” realizowanego dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Członek zespołu ekspertów MEN przygotowujących materiały dydaktyczne dla edukatorów Programu „Nowa Szkoła”. Jest posiadaczem Certyfikatu Trenera Trenerów I stopnia Treningu Zastępowania Agresji. Ma tytuł edukatora MEN. Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Profilaktyki Dzieci i Młodzieży. Autor licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych itp. poświęconych między innymi problematyce agresji i przemocy, motywowania do zmiany zachowania i zespołów interdyscyplinarnych. 


Maria Haracz – Dąbrowska - mgr psychologii, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektor Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; prowadzi Szkołę Trenerów „SIEĆ-Wrocław” (dwuletni cykl szkoleniowy) rekomendowaną przez PTP, autorka i kierownik programu Podyplomowych Studiów Socjoterapii przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu . Prowadzi superwizję indywidualną, grupową i zespołową . Zajmuje się także systemowa terapią rodzinną oraz pracą z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera.Tomasz Kołodziejczyk – socjolog, wychowawca, certyfikowany trener - edukator Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Współzałożyciel Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi, obecnie pracownik Ośrodka Resocjalizacji dla Dzieci i Młodzieży uzależnionej "Monar" w Łodzi. Współautor programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Od 1990 wspiera i szkoli nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, zwłaszcza związanych z budowaniem pozytywnych relacji z dziećmi, pracy z agresją, ofiarami przemocy i trudności z prowadzeniem klasy. Konsultuje tworzenie ogólnoszkolnych systemów pracy związanej z przemocą i dyscypliną.
Jerzy Rządzki – pedagog, terapeuta, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, specjalista profilaktyki zachowań problemowych. Posiada doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy i z dziećmi po urazach. Między innymi przez ponad 20 lat pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku. Uczeń Marshalla Rosenberga, doświadczony trener Nonviolent Comunication (Porozumienie bez Przemocy). Od wielu lat pracuje też z osobami dorosłymi prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych, komunikacji i innych obszarów związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi w Zielonej Górze konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Publikuje między 
                      innymi w Świecie Problemów.


Hanna Michalska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od 1983 roku, nauczyciel dyplomowany, mediator rodzinny i sądowy, trener, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 1978r pracuję na stanowisku pedagoga, jednocześnie podnoszę swe kwalifikacje rozpoczynając studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W pracy szczególnym obszarem moich zainteresowań są zaburzenia dzieci i młodzieży o charakterze nerwicowym (tiki, moczenie, zanieczyszczanie, anorexia nervosa, bulimia, samookaleczenie a próby samobójcze, obniżenie nastroju). Jestem trenerem programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych „Spójrz Inaczej”, „Nasze spotkania”, „Elementarz”. Napisałam artykuły na tematy: nerwic dziecięcych, depresji, samobójstw, jest współautorem podręcznika dla nauczycieli „Nauczanie w klasach integracyjnych”. Wykładam w Krajowej Szkole Sądownictwa i
                      Prokuratury w Krakowie, prowadzę szkolenia dla Nauczycieli, Rodziców a także warsztaty dla
                      Dzieci i Młodzieży z zakresu „różnych trudnych sytuacji w życiu”.


Marek Grondas - z wykształcenia historyk, w przeszłości wychowawca w placówkach socjoterapeutycznych, współtwórca eksperymentalnego 44 LO w Łodzi i autor jego programu wychowawczego, nauczyciel szkoły średniej (historia, WOS, etyka, psychoedukacja), trener, autor i superwizor programów szkoleniowych z zakresu umiejętności wychowawczych i edukacji obywatelskiej, współpracownik Towarzystw Psychoprofilaktycznego i Resocjalizacyjnego.
Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi (praca z uzależnieniami) i Uniwersytecie Łódzkim (metodyka i superwizja pracy socjalnej). Autor ok.40 publikacji z zakresu pracy wychowawczej i edukacji obywatelskiej w szkole. Od 2000 r W Stowarzyszeniu MONAR, w latach 2000-2007 terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Łodzi, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, od 2007 r. kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi, od 2009 r. przewodniczący Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR.


Martyna Markiewicz - absolwentka europeistyki na UAM w Poznaniu, związana z wieloma organizacjami pozarządowymi. Trenerka z dużym doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialnej konsumpcji oraz edukacji globalnej (w tym w ramach projektów finansowanych przez MSZ). Absolwentka IX edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Koordynatorka projektów 
                      edukacyjnych skierowanych do młodzieży, nauczycieli/ek, osób związanych z organizacjami 
                      pozarządowymi dotyczących m.in. kwestii ubóstwa, uwzględnia perspektywy praw człowieka 
                      we współpracy rozwojowej, przeciwdziałania dyskryminacji. Współorganizatorka obchodów 
                      Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w Poznaniu. Członkini zarządu Instytutu Badania i 
                      Rozwoju Aktywności Społecznej oraz Stowarzyszenia Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu.


Anna Klingsporn - absolwentka Instytutu Socjologii UAM, studentka studiów 
międzywydziałowych. Doświadczenie z zakresu badań społecznych zdobywała przy projektach 
badawczych pod kierunkiem prof. J. Tittenbruna. Koordynatorka projektów, trenerka. Zainteresowana tematyką trzeciego sektora oraz zagadnieniami społecznymi.