Aktualności‎ > ‎

Wybór najkorzystniejszej oferty

opublikowane: 4 mar 2011, 09:35 przez Wojciech Sańko   [ zaktualizowane 7 mar 2011, 02:51 ]
Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz cateringu i  udostępnienia sali szkoleniowej podczas cyklu szkoleń

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Procedurą wyboru wykonawcy w dniu 03.03.2011 r. spośród dostarczonych ofert spełniających wszystkie kryteria formalne, wybrano najkorzystniejszą ofertę dotyczącą zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz cateringu i udostępnienia sali szkoleniowej podczas cyklu szkoleń w ramach projektu „Akademia Dobrego Startu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonała Komisja w składzie 3 osób spośród Członków Zarządu Fundacji Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej. Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji oferta wybrana to:

Dom Wczasowy "Jawor" Sp. z o.o.

Ustroń, 43-450, ul. Wczasowa 51

www.jawor.ustron.pl

Wykonawca, którego oferta została wybrana został powiadomiony drogą poczty elektronicznej.