Aktualności‎ > ‎

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU !!

opublikowane: 30 maj 2011, 05:25 przez Anna Bednarska   [ zaktualizowane 14 paź 2011, 01:21 przez Wojciech Sańko ]
UWAGA SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA W PROJEKCIE!
NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 30 CZERWCA 2011 r.

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń w ramach AKADEMIA DOBREGO STARTU-ŚLĄSKIE.


- Jak być dobrym/dobrą wychowawcą/wychowawczynią?
- Jak motywować i zachęcać do nauki?
- Jak rodzić sobie z agresją i niechęcią do nauki uczniów/uczennic?
- Jaka jest rola nauczyciela/ki we współczesnej szkole?
- Jaką szkołę przyszłości chcemy tworzyć? 

Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź uczestnicząc w projekcie: 
AKADEMIA DOBREGO STARTU - ŚLĄSKIE!

Do udziału w projekcie AKADEMIA DOBREGO STARTU - ŚLĄSKIE zapraszamy nauczycieli i nauczycielki 
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego (preferowane będą osoby z obszarów wiejskich) zainteresowanych/e zdobyciem nowych umiejętności dydaktycznych i metodycznych w zakresie radzenia sobie z agresją uczniów, motywowania ich do nauki, stosowania metod aktywnych w nauczaniu.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

AKADEMIA DOBREGO STARTU - ŚLĄSKIE to innowacyjny projekt edukacyjny realizowany przez Fundację IBRAS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Spójrz Inaczej".

Projekt realizowany jest od grudnia 2010 do kwietnia 2012 roku

W Projekcie podzielonym na dwa etapy przewidziane zostały jeszcze warsztaty z tematyki wymienionej poniżej: 
ETAP PIERWSZY to cykl szkoleniowy oraz sesje coachingowe i superwizje
Cykl szkoleń:

Budowanie zespołu klasowego (30h)

Praca indywidualna z uczeniem (30h)

Budowanie relacji z trudnymi oporującymi uczniami (30h)

Motywowanie do zmiany zachowania i nauki (30h)

Tworzenia i wprowadzanie skutecznych konsekwencji (30h) 

Społeczeństwo obywatelskie w polskiej szkole (25h) 

Zajęcia obywać się będą w ośrodku na terenie województwa śląskiego. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się tutaj.

Uczestnikom/czkom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały edukacyjne.
Superwizje

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma 14 godzin superwizji zajęć szkolnych w miejscu pracy.
Coaching

Każda osoba biorąca udział w projekcie weźmie udział w 3 indywidualnych sesjach coachingowych.


ETAP DRUGI:

Na tym etapie nauczyciele/lki w praktyce wykorzystają swoje umiejętności i wiedzę przeprowadzając seminaria dla innych nauczycieli/lek. Ważnym elementem tego etapu są też kursy e-learningowe oraz portal edukacyjny.

Seminaria dla Rad Pedagogicznych
Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana przeprowadzić seminarium dla Rady Pedagogicznej
w szkole, w której pracuje. Za przeprowadzenie seminarium otrzyma wynagrodzenie.

Kursy e-laerningowe oraz portal edukacyjny. 
Dodatkowo jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z kursów e-learningowych. Portal edukacyjny, który stworzymy będzie wspierał nauczycieli/ki aktywnych/e w dziedzinie innowacji w nauczaniu oraz dawał możliwość wymiany doświadczeń
i materiałów.

Uczestnicy/czki Projektu powinni/ne:
- Posiadać zatrudnienie jako nauczyciel/ka w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnejz terenu województwa         śląskiego.

- Posiadać zameldowanie na terenie województwa śląskiego.

- Być zaangażowany/ną w procesy wychowawcze uczniów.

Preferowani będą nauczyciele/ki ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat z terenu obszaru wiejskiego!!
Zgłoszenia w rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie przyjmujemy do 30 czerwca 2011 roku!!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE W ZAŁĄCZNIKU

Więcej informacji:

Anna Bednarska tel. 533 45 45 12
ĉ
Anna Bednarska,
15 cze 2011, 06:24
ĉ
Anna Bednarska,
18 cze 2011, 12:55
ĉ
Anna Bednarska,
15 cze 2011, 06:25
Comments