Aktualności


Ostatnie szkolenie...

opublikowane: 16 sty 2012, 00:56 przez Anna Bednarska

W grudniu 2011 odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu szkoleń w ramach projektu „Akademia Dobrego Startu – śląskie”. Było to szkolenie nt. społeczeństwa obywatelskiego w polskiej szkole. Uczestnicy w ramach zajęć wspólnie zastanawiali się nad praktycznym wymiarem społeczeństwa obywatelskiego w swoich szkołach. Tematem przewodnim zajęć były organizacje pozarządowe oraz wolontariat. Szkolenie prowadzone było metodami aktywnymi, pobudzającymi kreatywność nauczycieli oraz zwiększając Ich zaangażowanie m.in. w Debacie Oksfordzkiej. W ramach szkolenia przeprowadzone zostało badanie fokusowe.

Obecnie uczestnicy projektu „Akademia Dobrego Startu –śląskie” z powodzeniem realizują swoje Seminaria dla Rad Pedagogicznych w szkołach macierzystych.

Przedostatnie spotkanie szkoleniowe 23-25.11.2011r.

opublikowane: 1 gru 2011, 02:50 przez Anna Bednarska

W terminie 23-25.11.2011r. uczestnicy projektu „Akademia Dobrego Startu – śląskie” brali udział w szkoleniu „Tworzenie i wprowadzenie skutecznych konsekwencji”. Szkolenie prowadzili Tomasz Kołodziejczyk i Jerzy Rządzki.

Wszystkie szkolenia w ramach w/w projektu stanowią spójną całość. Podobnie jak wcześniejsze szkolenia i to stanowiło uzupełnienie, ponieważ podstawą pracy nad dyscypliną jest budowanie dobrych relacji z poszczególnymi uczniami i zespołami klasowymi. Udział w szkoleniu pozwolił nauczycielom poznać skuteczne sposoby egzekwowania pożądanego zachowania od uczniów. 

24-26.10.2011 r. „Motywowanie do zmiany zachowania i nauki”

opublikowane: 1 gru 2011, 02:37 przez Anna Bednarska   [ zaktualizowane 1 gru 2011, 02:38 ]

W dniach 24-26.10.2011r. odbyło się ósme spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Akademia Dobrego Startu – śląskie”. Tematem szkolenia prowadzonego przez Andrzeja Kołodziejczyka i Teresę Zabrodzką było „Motywowanie do zmiany zachowania i nauki”. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę m.in. z zakresu funkcji, teorii i procesów motywacyjnych. W ramach szkolenia podjęto także temat dotyczący tego, jak rodzice i opiekunowie wpływają na motywację u dzieci i młodzieży. Problematyka spotkania była istotnym uzupełnieniem wiedzy nabytej podczas poprzednich szkolenie dotyczących m. in. Budowania relacji z trudnymi i oporującymi uczniami czy też budowania zespołu klasowego.

Dzień Edukacji Narodowej

opublikowane: 13 paź 2011, 10:59 przez Anna Bednarska   [ zaktualizowane 14 paź 2011, 01:50 przez Wojciech Sańko ]

Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych, radości z wykonywanej pracy i energii do podejmowania stojących przed Wami wyzwań .

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam inspiracji i zapału do kształtowania w młodych ludziach postaw i wartości budujących społeczeństwo obywatelskie, byście z pasją realizowali się w podejmowanych działaniach, zaś Wasza praca była doceniana przez innych.

Wszystkiego najlepszego J

Zespół Fundacji Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Za nami kolejne spotkanie z cyklu szkoleń w ramach projektu „Akademia Dobrego Startu – śląskie”.

opublikowane: 3 paź 2011, 02:23 przez Anna Bednarska   [ zaktualizowane 14 paź 2011, 01:36 przez Wojciech Sańko ]

Szkolenie na temat „Budowania relacji z trudnymi i oporującymi uczniami”  odbyło się w terminie 13-15.09.2011r. Prowadzący: Andrzej Kołodziejczyk i Ewa Wojciszke  przedstawili uczestnikom szkolenia m.in. sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych, gdzie stronami są uczniowie i nauczyciele.
Szkolenie prowadzone było metodami aktywnymi, a urozmaiceniem zajęć były prezentacje filmów pokazujących trudne  zachowania uczniów w klasie i radzenie sobie z nimi przez doświadczonego nauczyciela. Projekcje te były następnie wnikliwie analizowane przez uczestników i trenerów.
Coraz częściej słyszymy o sytuacjach trudnych, często nie do wyobrażenia, jakie dzieją się w szkołach, klasach z udziałem uczniów i nauczycieli….Nauczyciele biorący udział w naszym projekcie mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą Im skutecznie rozwiązywać problemy i budować pozytywne relacje z trudnymi i oporującymi uczniami, jeśli takowe zaistnieją.

Praca Indywidualna z Uczniem 25-27.08.2011 r.

opublikowane: 7 wrz 2011, 05:40 przez Anna Bednarska   [ zaktualizowane 14 paź 2011, 01:37 przez Wojciech Sańko ]

Uczestnicy Projektu w terminie 25-27.08.2011 r. wzięli udział w szkoleniu „Praca Indywidualna z uczniem”, które przeprowadzili Tomasz Kołodziejczyk i Marek Grondas. Szkolenie w całości opierało się na następujących blokach tematycznych: Budowanie pozytywnych relacji z uczniem; Diagnozowanie uczniów i opracowywanie planu działań korekcyjnych; Kształtowanie relacji z uczniem o szczególnych problemach; Wewnętrzne czynniki ochronne u dzieci; Problemy współpracy z rodziną ucznia; Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności ucznia. 

Szkolenie 22-24.08.2011 r.

opublikowane: 7 wrz 2011, 05:38 przez Anna Bednarska   [ zaktualizowane 14 paź 2011, 01:22 przez Wojciech Sańko ]

22-24.08.2011r. odbyło się szkolenie „Budowanie zespołu klasowego”, które przeprowadzili Tomasz Kołodziejczyk i Marek Grondas. Uczestnicy szkoleń (w jeszcze wakacyjnej atmosferze) nabyli wiedzę

w zakresie m.in. postrzegania klasy jako grupy i jej diagnozowania. Poznali role grupowe, jakie mogą występować wśród uczniów w klasie, etapy rozwoju klasy w oparciu o dynamikę grupy oraz konflikty
i sposoby ich rozwiązywania w relacjach między dziećmi, między dziećmi a dorosłymi (np. klasą a wychowawcą). Ważnym aspektem szkolenia była praktyczna strona pracy z klasą nad zasadami, które
mają ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zespołu klasowego.

Szkolenie 08-10.06.2011 r.

opublikowane: 7 lip 2011, 00:04 przez Anna Bednarska   [ zaktualizowane 7 wrz 2011, 05:42 ]

Jak kontrolować złość, czy możliwe jest jej pozytywne zastosowanie, jak zachować się w sytuacji  złości,
czy można to zrobić w specyficznych warunkach szkolnych? Na te i inne pytania odpowiadali sobie uczestnicy szkolenia „Radzenie sobie ze złością w relacjach szkolnych”, które odbyło się w terminie 08-10.06.2011 r. w ramach projektu „Akademia Dobrego Startu – śląskie” w Ustroniu. Szkolenie prowadzili Andrzej Kołodziejczyk
i Jerzy Rządzki.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU !!

opublikowane: 30 maj 2011, 05:25 przez Anna Bednarska   [ zaktualizowane 14 paź 2011, 01:21 przez Wojciech Sańko ]

UWAGA SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA W PROJEKCIE!
NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 30 CZERWCA 2011 r.

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń w ramach AKADEMIA DOBREGO STARTU-ŚLĄSKIE.


- Jak być dobrym/dobrą wychowawcą/wychowawczynią?
- Jak motywować i zachęcać do nauki?
- Jak rodzić sobie z agresją i niechęcią do nauki uczniów/uczennic?
- Jaka jest rola nauczyciela/ki we współczesnej szkole?
- Jaką szkołę przyszłości chcemy tworzyć? 

Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź uczestnicząc w projekcie: 
AKADEMIA DOBREGO STARTU - ŚLĄSKIE!

Do udziału w projekcie AKADEMIA DOBREGO STARTU - ŚLĄSKIE zapraszamy nauczycieli i nauczycielki 
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego (preferowane będą osoby z obszarów wiejskich) zainteresowanych/e zdobyciem nowych umiejętności dydaktycznych i metodycznych w zakresie radzenia sobie z agresją uczniów, motywowania ich do nauki, stosowania metod aktywnych w nauczaniu.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

AKADEMIA DOBREGO STARTU - ŚLĄSKIE to innowacyjny projekt edukacyjny realizowany przez Fundację IBRAS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Spójrz Inaczej".

Projekt realizowany jest od grudnia 2010 do kwietnia 2012 roku

W Projekcie podzielonym na dwa etapy przewidziane zostały jeszcze warsztaty z tematyki wymienionej poniżej: 
ETAP PIERWSZY to cykl szkoleniowy oraz sesje coachingowe i superwizje
Cykl szkoleń:

Budowanie zespołu klasowego (30h)

Praca indywidualna z uczeniem (30h)

Budowanie relacji z trudnymi oporującymi uczniami (30h)

Motywowanie do zmiany zachowania i nauki (30h)

Tworzenia i wprowadzanie skutecznych konsekwencji (30h) 

Społeczeństwo obywatelskie w polskiej szkole (25h) 

Zajęcia obywać się będą w ośrodku na terenie województwa śląskiego. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się tutaj.

Uczestnikom/czkom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały edukacyjne.
Superwizje

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma 14 godzin superwizji zajęć szkolnych w miejscu pracy.
Coaching

Każda osoba biorąca udział w projekcie weźmie udział w 3 indywidualnych sesjach coachingowych.


ETAP DRUGI:

Na tym etapie nauczyciele/lki w praktyce wykorzystają swoje umiejętności i wiedzę przeprowadzając seminaria dla innych nauczycieli/lek. Ważnym elementem tego etapu są też kursy e-learningowe oraz portal edukacyjny.

Seminaria dla Rad Pedagogicznych
Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana przeprowadzić seminarium dla Rady Pedagogicznej
w szkole, w której pracuje. Za przeprowadzenie seminarium otrzyma wynagrodzenie.

Kursy e-laerningowe oraz portal edukacyjny. 
Dodatkowo jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z kursów e-learningowych. Portal edukacyjny, który stworzymy będzie wspierał nauczycieli/ki aktywnych/e w dziedzinie innowacji w nauczaniu oraz dawał możliwość wymiany doświadczeń
i materiałów.

Uczestnicy/czki Projektu powinni/ne:
- Posiadać zatrudnienie jako nauczyciel/ka w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnejz terenu województwa         śląskiego.

- Posiadać zameldowanie na terenie województwa śląskiego.

- Być zaangażowany/ną w procesy wychowawcze uczniów.

Preferowani będą nauczyciele/ki ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat z terenu obszaru wiejskiego!!
Zgłoszenia w rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie przyjmujemy do 30 czerwca 2011 roku!!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE W ZAŁĄCZNIKU

Więcej informacji:

Anna Bednarska tel. 533 45 45 12

Szkolenie 05-08.05.2011 r.

opublikowane: 19 maj 2011, 01:37 przez Anna Bednarska   [ zaktualizowane 19 maj 2011, 01:41 ]

Szkolenie „Umiejętności wychowawcze nauczyciela” odbyło się w terminie 05-08.05.2011 r. W ramach szkolenia uczestnicy pozyskali wiedzę na temat m.in. postępowania w sytuacjach, które wymagają od nauczyciela umiejętności wychowawczych. Nowe umiejętności mogą okazać się przydatne zarówno w życiu zawodowym,
jak i w życiu prywatnym.

1-10 of 20