Harmonogram szkoleń
Zjazd

Temat

Data

Prowadzący

1

Trening umiejętności interpersonalnych i integracji zespołowej – 40h

23-26.03.2011

Andrzej Kołodziejczyk,
Maria Haracz

2

Komunikacja interpersonalna - 30h

27-29.04.2011

Tomasz Kołodziejczyk,

Jerzy Rządzki

3

Umiejętności wychowawcze nauczyciela – 30h

05-07.05.2011

Andrzej Kołodziejczyk

Ewa Wojciszke

4

Radzenie sobie ze złością w relacjach szkolnych – 30h

08-10.06.2011

Andrzej Kołodziejczyk,

Jerzy Rządzki

5

Budowanie zespołu klasowego – 30h

22-24.08.2011

Tomasz Kołodziejczyk,

Marek Grondas

6

Praca indywidualna z uczniem – 30h

25-27.08.2011

Tomasz Kołodziejczyk,
Marek Grondas

7

Budowanie relacji z trudnymi i oporującymi uczniami – 30h

13-15.09.2011

Andrzej Kołodziejczyk

Ewa Wojciszke

8

Motywowanie do zmiany zachowania i nauki – 30h

24-26.10.2011

Andrzej Kołodziejczyk

Teresa Zabrodzka

9

Tworzenia i wprowadzenie skutecznych konsekwencji – 30h

23-25.11.2011

Tomasz Kołodziejczyk

Jerzy Rządzki

10

Społeczeństwo obywatelskie w polskiej szkole – 25h

07-09.12.2011

Anna Klingsporn

Wojciech Sańko

Coaching

Sesja pierwsza: 17.03.2011 , 18.03.2011 , 21.03.2011 , 22.03.2011

Sesja druga : termin do ustalenia z coachami (po 4. zjeździe)

Sesja trzecia : termin do ustalenia z coachami (po 10. zjeździe)


Superwizje 

Termin do ustalenia z superwizorami (maj-czerwiec, październik-listopad)